# Základní příkazy

# Ostrov

 • /is create - vytvoří ostrov
 • /is home nebo /is teleport - teleportuje tě na tvůj ostrov
 • /is sethome - nastaví lokaci domova na ostrově (základní lokace je střed ostrova)
 • /is visit <nick> - navštívení ostrova zvoleného hráče (majitel musí potvrdit)
 • /is padd <nick> - přidá hráče na seznam důvěryhodných hráčů (povoluje ničení, stavění, atd.)
 • /is pdel <nick> - odebere hráče ze seznamu důvěryhodných hráčů
 • /is stats (<nick>) - zobrazí statistiky ostrova (zvoleného hráče)
 • /is kick <nick> - vyhodí hráče z tvého ostrova

# SlimeFun

 • /sf guide - přidá do inventáře SlimeFun guide
 • /sf search <hledaný výraz> - najde hledaný item ze SlimeFunu
 • /sf stats - napíše progres ve výzkumu itemů