# Základní příkazy

# Residence

 • residence se vytváří pomocí dřevěné lopaty (/kit res)
 • /res auto <název> - automaticky vytvoří rezidenci o maximální velikosti
 • /res info - vypíše ti informace o resce, ve které právě jsi
 • /res tp <název> - teleportuje tě na resku
 • /res set - otevře nastavení práv v resce
 • /res padd <nick hráče> - přidá hráče do resky
 • /res pdel <nick hráče> - odebere hráče z resky

# Teleportace

 • /rt - náhodně tě teleportuje
 • /tpa <nick hráče> - teleport na hráče
 • /tpahere <nick hráče> - portneš hráče k sobě
 • /tpdeny - odmítneš žádost teleport
 • /tpaccept - přijmeš žádost o teleportaci

# Home

 • /sethome <název> - vytvoří ti home
 • /delhome <název> - odstraní home
 • /home <název> - portne tě domů
 • /homes - vypíše seznam tvých domovů

# Warp systém

 • /setwarp <název> - vytvoří ti warp
 • /warp <název> - portne tě na warp
 • /warps - vypíše seznam warpů
 • /mywarps - vypíše ti tvůj seznam warpů

# Zprávy

 • /msg <nick hráče> <zpráva> - odešle hráči soukromou zprávu
 • /r <zpráva> - odpovíš hráči zpět na soukroumou zprávu
 • /ignore <nick hráče> - hráč ti nebude moct posílat zprávy

# Friends

 • /f - vypíše ti seznam tvých přátel
 • /f add <nick hráče> - přidáš si hráče do přátel
 • /f remove <nick hráče> - odebereš si hráče z přátel

# Ostatní příkazy

 • /pay - můžeš poslat hráči dollary
 • /trade - umožňuje obchodovat s hráči
 • /truhla - otevře ti společnou truhlu pro všechny hráče
 • /kos - všechny itemy, které sem dáš, budou nenávratně smazány!
 • /shop - otevře ti virtuální shop
 • /barvy - vypíše barvy, které můžeš v chatu použít
 • /dealer - zde si můžeš zakoupit HubCoiny a Ranky
 • /klice - zde si můžeš zakoupit Klíč od SuperCrate
 • /kovarna - zde si můžeš nechat opravit brnění a nástroje
 • /farma - teleportuje tě na místo, kde se spawnujou mobové
 • /tipy - zobrazí ti základní návod
 • /eventserver - teleportuje tě na eventserver
 • /votetop - vypíše ti seznam hráčů, kteří nejvíc hlasovali
 • /tag - vypíše ti seznam tagů, které můžeš používat
 • /verify - pokuď máš originální Minecraft a nevidíš svůj skin, tak tento příkaz napiš a relogni se. Nejen, že se nebudeš muset pokaždé přihlašovat, ale taky uvidíš svůj skin!
 • /safe - v případě, že vytočíš nějaký item ze SuperCrate, nebo Vote Truhly a budeš při tom mít plný inventář, tak se ti tento item přesune do /safe, kde si ho budeš moct kdykoliv do restartu serveru vyzvednout. Doporučuji si to vyzvednout co nejdříve!
 • /minihry - otevře ti seznam všech miniher, co aktuálně na serveru máme
 • /rt - náhodně tě teleportuje
 • /prodej - zde můžeš rychle prodávat itemy do shopu
 • /check - Vypíše zda máte aktivní dočasný Fly a God
 • /svet - Vypíše vám v jakém se nacházíte světě.