# Marry

Jedná se o manželství na serveru

# Příkazy

Zde nalezneš všechny příkazy které Marry obsahují.

/marry <nick> - požádáš hráče o ruku /marry tp - teleportuješ se ke svému partnerovi /marry gift - daruješ partnerovi item, který držíš v ruce /marry sethome - nastavíš společný domov /marry home - teleportuješ se na společný domov /marry list - zobrazí seznam zadaných hráčů /marry info - zobrazí zda je hráč s někým ve vztahu /marry divorce - rozvedeš se se svým partnerem

# Políbení

Shift + pravé tlačítko myši políbíš svého partnera!