# Shop

  • Shop menu otevřeš pomocí /shop.
  • Nachází se zde spousta itemů, které můžeš kupovat a prodávat.
  • 1 item koupíš pomocí levého tlačítka myši.
  • 1 item prodáš pomocí pravého tlačítka myši.
  • Celý stack koupíš pomocí shift + levé tlačítko myši.
  • Celý stack prodáš pomocí shift + pravé tlačítko myši.
  • Kapacita shopu se resetuje vždy, když je VoteParty.
  • Pomocí příkazu /prodej můžeš prodat všechny itemy v inventáři najednou.